תפריט

עמותת "שמע" חיפה נוסדה בתאריך 18/1/1984

מספר העמותה  580066751

מייסדי העמותה: איתן שהם, מרדכי כבירי, נחום לדר ויואב סדן קיבלו מעיריית חיפה את המבנה במדרגות בית שערים, כדי להקים לתלמידים עם הלקות בשמיעה מרכז חברתי שיפעל בשעות אחה"צ.

עמותת "שמע" חיפה, הפועלת מעל 30 שנה, היא עמותה עצמאית, הפועלת על פי החוק, כפופה לחוק העמותות ולתקנון שנרשם ע"י המייסדים ואושר כחוק.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם המרכז החינוכי טיפולי וצוות משרד החינוך כשהיא תומכת בפעילויות באופנים שונים כמו רכישת ציוד, העסקת צוות מסייע לצוות המרכז, קבלת תרומות וכדומה.

כל הורה לילד עם לקות בשמיעה שעומד בקריטריונים של קבלה למרכז החינוכי טיפולי ושילם דמי חבר, זכאי להיות חבר עמותה.

העמותה מקיימת פעם בשנה אסיפה כללית ובה נבחרים יו"ר העמותה, הסגן, הגזבר, חברי הועד וחברי ועדת הביקורת. שאר נושאי התפקידים נבחרים ע"י הועד.

אחת המטרות החשובות של העמותה היא לפתח, לקדם ולשקם את האישיות והכישורים של הילדים והנוער עם הלקות בשמיעה ולעזור להם להיקלט ולהשתלב בסביבה ובחברה, בצבא ובעבודה.

מטרה נוספת היא ארגון פעילויות הסברה וקיום קשרים עם מוסדות וארגונים בארץ ובחו"ל המטפלים בילדים עם הלקות בשמיעה.

על חברי העמותה לקיים פעילויות תרבותיות וחברתיות בשיתוף  עם משפחות התלמידים בגמר יום הלימודים.​​

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות