תפריט

"שמע" חיפה, בהיותו מרכז מקצועי המתמחה בתחום לקויות השמיעה יפעל לקידומו התקשורתי, לימודי, חברתי ורגשי של התלמיד עם הלקות בשמיעה תוך תמיכה בו, במשפחתו ובגורמים הסובבים אותו וזאת תוך התייחסות לצרכיו הייחודיים ולשילובו המיטבי בחברה השומעת.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות